Advies aan kabinet: `hef AWBZ nu op'

Het kabinet moet nu al besluiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op te heffen en daarmee niet wachten tot ervaring is opgedaan met de basisverzekering die per 1 januari 2006 is voorzien. De hulp die uit de AWBZ wordt gefinancierd, kan grotendeels worden overgeheveld naar die basisverzekering, de rest kan aan het takenpakket van de gemeente worden toegevoegd. Dit staat in het concept-advies waarover het College voor Zorgverzekeringen, de voormalige Ziekenfondsraad, zich donderdag uitspreekt. Voor het opheffen van de AWBZ zou maximaal vijf jaar moeten worden uitgetrokken. Volgens het advies leidt de opheffing tot vermindering van het aantal loketten en wordt het voor alle partijen in de zorgsector inzichtelijker.