Zorg over opvang `moeilijke' kinderen

Het aantal particuliere opvanghuizen voor probleemkinderen neemt snel toe. Er is de laatste jaren een gat in de markt ontstaan door het extreme tekort aan reguliere opvangplaatsen, vooral voor kortdurende crisisopvang. Dit blijkt uit een rondgang langs Bureaus Jeugdzorg en instellingen voor probleemkinderen met een (verstandelijke) handicap. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, want de particuliere opvang wordt niet landelijk geregistreerd. Er zijn momenteel tientallen particuliere opvanghuizen en instellingen.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Volksgezondheid houden geen toezicht op de kwaliteit van deze snelgroeiende sector. Nadat wantoestanden waren geconstateerd bij het particuliere opvanghuis Difference in Haaksbergen, beloofde staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) vorige week een inventarisatie. Hoofdinspecteur J. de Vries van de Inspectie Jeugdzorg vindt dat er ook op particuliere opvang overheidstoezicht moet zijn.

De particuliere instellingen richten zich meestal op (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen met gedragsproblemen of psychische stoornissen. Voor deze groep is ook op de langere termijn plaatsing bij een reguliere instellingen heel lastig. ,,Reguliere instellingen richten zich op jongeren met één specifiek probleem. Met gehandicapte kinderen die ook nog gedragsgestoord zijn of psychische problemen hebben, weten ze zich geen raad'', zegt G. Hubers, directeur van de particuliere instelling De Warande in Maarsbergen.

Directeuren van Bureaus Jeugdzorg zien soms geen andere mogelijkheid dan een kind in een particulier opvanghuis onder te brengen, maar beschouwen het gebrek aan toezicht als probleem. De particuliere instellingen vragen tussen de 110 en 170 euro per dag per kind. Gehandicapte kinderen kunnen een persoonsgebonden budget geld om zelf zorg in te kopen aanvragen en daarmee een plaats in een particuliere instelling bekostigen. Bij niet-gehandicapte probleemkinderen kan dat niet.

probleemkind: pagina 3

    • Sheila Kamerman