Weg met Moore

Een (beeld)vertelling kan `waar' zijn, terwijl niet alle feiten kloppen. Een (beeld)verhaal zonder één fout `feit', maar met halve waarheden, weggelaten context, tendentieuze herhalingen en selectief winkelen in de feiten, kortom, met een bóódschap, is daarentegen een infame leugen. Zogenaamde `documentaires' vallen vrijwel zonder uitzondering in deze categorie, zelfs als het mooie natuurfilms zijn. Fahrenheit 9/11 voldoet geheel aan dit signalement, is bovendien niet eens vrij van foute feiten en bijgevolg slechts een even schaamteloze als geslaagde geldmaker.

    • Arie de Goederen