VS: Geen bewijs artsen bij misbruik Irak

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beweringen tegengesproken, als zouden Amerikaanse militaire artsen aanwezig zijn geweest bij de mishandeling van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad, zoals is gemeld door het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Volgens het ministerie is er geen spoor van bewijs van de deelname van Amerikaanse artsen aan de mishandelingen. De beschuldigingen die zijn geuit in The Lancet zijn ,,ernstig'', zo stelde het ministerie. Maar The Lancet, zo liet het weten, ,,schildert een onjuist beeld van de taken van het medisch personeel en van zijn verplichtingen''. ,,Het ministerie van Defensie ziet de beweringen als zeer kwetsend. Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten, hebben we geen enkel bewijs dat het medisch personeel heeft samengewerkt in het kader van mishandelingen van de kant van bewakers of van mensen die met de verhoren waren belast, of dat ze dergelijk gedrag hebben gedekt'', zo verklaarde gisteren een woordvoerster van het Pentagon.

Het ministerie beloofde ,,een volledig en eerlijk onderzoek'' naar de beweringen in The Lancet.

In het artikel in The Lancet werd Steven Miles, bio-ethicus bij de universiteit van Minnesota, geciteerd. Hij beweerde dat ,,leden van het medisch personeel patiënten onderzochten voor ze werden verhoord, aanwezig waren tijdens die verhoren, en de ondervragers toestemming gaven medische informatie over gevangenen te gebruiken om hun ondervragingstechnieken daarop af te stemmen''.

De ergste beschuldiging van het blad is de bewering dat medisch personeel heeft getracht bewijzen van martelingen achter te houden en dat overlijdensaktes van doodgemartelde Iraakse gevangenen zijn vervalst om de werkelijke doodsoorzaak te verhullen. Ook zou het bewusteloze gevangenen hebben bijgebracht, zodat ze verder konden worden gefolterd.

De Amerikaanse regering heeft steeds volgehouden dat foltering en vernedering van gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad – zoals getoond op digitale foto's die begin dit jaar op internet verschenen – het werk waren van een groep van ongeveer twintig reservisten en leden van de militaire inlichtingendienst en dat er geen sprake was van betrokkenheid van hoger geplaatst militair personeel. Maar andere onderzoeken wijzen in een andere richting.

In een reactie heeft gisteren een woordvoerder van de Amerikaanse groep Artsen voor Sociale Verantwoordelijkheid gezegd dat als The Lancet de waarheid heeft geschreven, alle betrokken artsen moeten worden berecht. ,,Als artsen en medisch personeel betrokken waren bij foltering van gevangenen, gaat het om gedrag dat moet worden berecht en dat wordt geassocieerd met dat van medisch personeel ten tijde van het Derde Rijk'', aldus een woordvoerder.

De krant The Washington Post berichtte gisteren dat ook hoge militairen betrokken waren bij de mishandelingen. Naast de zeven die zijn aangeklaagd, zouden nog eens 20 militairen in aanmerking komen voor een strafrechtelijk onderzoek naar hun gedrag. De krant meldde dit op gezag van anonieme bronnen betrokken bij het officiële onderzoek naar het schandaal.