Stemmen op afstand wordt makkelijker

Het kabinet wil het rechtspersonen als vennootschappen en verenigingen mogelijk maken om e-mail en internet te gebruiken bij de besluitvorming. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de wetswijziging die daarvoor nodig is en die nu door minister Donner (Justitie) voor advies naar de Raad van State wordt gezonden.

Het kabinet-Balkenende verwacht dat door de inzet van moderne communicatiemiddelen de betrokkenheid van aandeelhouders in een vennootschap wordt vergroot. Ze kunnen zo op afstand deelnemen aan de algemene vergaderingen en van hun stemrecht gebruik maken zonder dat zij aanwezig zijn. Het bestuur kan in de statuten wel nadere voorwaarden aan het gebruik ervan stellen en eisen aan apparatuur en te hanteren software. Ook mag het een bijdrage vragen in de extra kosten die het openstellen van de vergaderingen via bijvoorbneeld e-mail of internet met zich brengt.