Stem per e-mail op vergadering

Aandeelhouders moeten in de toekomst via e-mail hun stem kunnen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de wetswijziging die daarvoor nodig is en die nu voor advies naar de Raad van State wordt gezonden.

21