Regeling korpschef alleen in A'dam

Afspraken die de Amsterdamse burgemeester Cohen met de nieuwe korpschef Welten over zijn arbeidscontract heeft gemaakt, komen bij de 25 andere politiekorpsen niet voor. Dat blijkt uit een inventarisatie die minister Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De inventarisatie betreft 79 mensen in de drie hoogste salarisschalen bij de politie en werd uitgevoerd naar aanleiding van de ophef arbeidscontract van de Amsterdamse korpschef Welten, die in november in de hoofdstad begint. Die overeenkomst houdt in dat hij de helft van de waarde van zijn woning vergoed krijgt en zijn salaris behoudt als hij stopt als korpschef. Mocht de belastingdienst de participatie van de gemeente in de woning als beloning in natura zien, dan betaalt de gemeente eveneens de extra inkomsten- en loonbelasting.

De inventarisatie van Remkes betreft 79 mensen in de drie hoogste salarisschalen bij de politie. De best betaalde korpschef ontving in 2003 in totaal 148.419 euro aan salaris en toelagen. Het laagste bedrag in de inventarisatie is 79.756 euro.

Volgens het onderzoek van de minister vertonen de salarissen, toelagen en vergoedingen van de leidinggevenden van de 26 Nederlandse politiekorpsen geen excessen. Desondanks werkt Remkes aan een nieuwe ,,beleidskader'' waaraan politiesalarissen moeten voldoen. Zo vindt hij dat de hoogste politieman nooit meer mag verdienen dan een minister en dat er buiten de reguliere verhuiskostenvergoeding geen andere woningvergoedingen worden verstrekt.

Eerder had Remkes in een brief aan de Tweede Kamer als geschreven dat de afspraak met Welten ,,een eenmalige gebeurtenis is die geen navolging verdient''.