Migrantenkerk vindt tijdelijk onderkomen

De Ghanese Pentecost Revival Church uit de Bijlmer in Amsterdam die haar onderkomen moest verlaten, heeft voor dit weekend onderdak gevonden in de sporthal van het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam-Zuidoost. Volgens voorganger Emmanuel Koney is de oplossing eenmalig en heeft de kerk geen geld om de sporthal vaker te huren. De kosten voor het huren van de sporthal bedragen tweeduizend euro per weekend. De migrantenkerk, met ruim vijfhonderd gelovigen moest op last van de rechter het zogeheten Crea-gebouw in de Bijlmer voor 20 augustus verlaten. Ook elf andere migrantenkerken, totaal ruim drieduizend gelovigen, maakten gebruik van het gebouw. De kerkgangers kraakten het gebouw dat eigendom was van woningbouwvereniging Rochdale en sloten later een tijdelijk huurcontract. Het pand werd later gekocht door het stadsdeel, dat het doorverkocht aan een andere pinkstergemeente, waardoor de drieduizend gelovigen op straat kwamen te staan.