Media zijn als Moore

Ik denk dat mevrouw Ketelaar dezelfde tactiek op Moore toepast als Moore zelf doet bij Bush. Dat is de feiten zodanig rangschikken dat ze in je verhaal passen. Dat is helemaal niet raar, dat gebeurt iedere dag in de media. Ook bij de betere, onafhankelijke en objectieve media als NRC Handelsblad. Ketelaar gaat namelijk niet in op alle zaken die Moore naar voren brengt. Op die manier is zij selectief, daarnaast noemt zij niet alle bronnen die Moore citeert in zijn film en die ook anderen hebben gevonden.

Het probleem bij Moore is, denk ik, dat veel mensen vinden dat zijn stijlmiddelen de waarheid geweld aandoen. De wijze waarop hij achter Bush aan gaat in Fahrenheit 9/11 past niet bij het sentiment dat je alleen de objectieve waarheid mag weergeven. Moore trekt zich daar niks van aan. Hij is een politieke filmmaker en zijn films hebben het doel om iets te bereiken. Zonder excuses en in volle vaart gaat hij achter degenen aan die volgens hem het kwaad in de wereld belichamen. Hij gaat op een manier tekeer die niet netjes is. Hij laat zich niet in de hoek zetten. Hij bijt van zich af met humor en met aanvallen op de rechtervleugel van de Amerikaanse politiek.

Propaganda? Donquichotterie? Misschien, maar het is wel een propaganda die we nodig hebben. Anders raken we ondergesneeuwd in de spindoctors van alle zijden van het politieke spectrum. Het vervelende aan de journalistiek is vaak dat zij alleen maar duidt en verklaart wat de spindoctors ons vertellen. Moore stelt daar zijn eigen interpretatie tegenover en die is: Bush heeft ons bedonderd. En dat heeft hij naar mijn mening redelijk overtuigend gedaan. Ketelaar heeft mij er niet van overtuigd dat alles wat Moore heeft gezegd onjuist is. De strekking is volgens mij nog steeds correct, en is dat niet waar het om gaat? De nuancering is op zijn plaats, maar wat voor mij het belangrijkste is: Moore schreeuwt van de daken dat de oorlog in Irak niet nodig was en onder valse voorwendselen is begonnen. Er zijn niet veel publieke figuren geweest in de VS en ook helaas niet in Nederland die dat durfden te zeggen. Het is wel een mening die ik en zeer velen met Moore delen en daar zal de analyse van Ketelaar niets aan veranderen, omdat zij daar niet op ingaat.

Zie ook Opinie & debat

    • Brendan Thesingh