Justitie: meer foto's verdachten verspreiden (Gerectificeerd)

Justitie wil via de media ook foto's verspreiden van verdachten van relatief lichte delicten als winkeldiefstal, opruiing en bedreiging. Dat bevestigt het college van procureurs-generaal. Tot nu toe werden alleen beelden van verdachten van zware misdrijven als moord, doodslag en zedendelicten openbaar gemaakt.

Volgens de Utrechtse hoofdofficier R. Samson, tevens voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Opsporingsberichtgeving (LSO), wil justitie ,,de lat wat lager leggen' wanneer zij bij de opsporing de hulp vraagt van het publiek. Het nieuwe criterium is of het gaat om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis kan worden opgelegd. Is dat zo, dan kan justitie foto's of camerabeelden van de verdachte(n) verspreiden. Minister Donner (Justitie, CDA) moet het voorstel nog goedkeuren.

Het openbaar ministerie verruimt het beleid omdat opsporing via de media bijzonder effectief is gebleken. Dertig procent van de zaken die in het tv-programma Opsporing verzocht aan bod komen, wordt opgelost. Volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal is er ook ,,actief gezocht naar meer platforms voor opsporingsberichtgeving'. Justitie heeft inmiddels contracten gesloten met internetprovider Tiscali en jongerenmuziekzender TMF. Binnenkort begint een samenwerking met SBS 6.

Alleen het openbaar ministerie en de politie mogen beelden van onbekende verdachten verspreiden als dat nodig is om een misdrijf op te lossen. Dat is geregeld in de Wet politieregisters. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen anderen alleen foto's openbaar maken als er sprake is van een `welomschreven doel' en een `gerechtvaardigd belang'.

De laatste maanden komt het geregeld voor dat winkeliers foto's ophangen van vermeende winkeldieven. Justitie keurt dit af, maar kan er pas tegen optreden als de afgebeelde persoon aangifte doet. De geportretteerde kan wel zelf, met een beroep op de Auteurswet, de winkelier aanklagen wegens belediging. Dat gebeurde deze week voor het eerst. De familie van een 79-jarige demente vrouw spande een kort geding aan tegen een Amsterdamse sigarenhandelaar. Hij had een foto van de vrouw in zijn winkel gehangen met het onderschrift `Deze vrouw is een dief'. De familie eist schadevergoeding en rectificatie.

Winkeliers gaan steeds verder in het gebruik van foto's als wapen tegen winkeldiefstal. Een beveiligingsbedrijf in Harderwijk heeft een systeem ontwikkeld waarmee alle klanten met een cameraatje in het detectiepoortje kunnen worden gefotografeerd. Als later blijkt dat de klant een dief was, is een scherpe foto aanwezig. Het systeem kan ook kenmerken van gezichten opslaan en de dief bij een volgend winkelbezoek herkennen.

FOTO'S pagina 29

Rectificatie

Foto's verdachten

In het bericht Justitie: meer foto's van verdachten verspreiden (21 augustus, pagina 1) staat dat justitie vaker foto's wil verspreiden van onbekende verdachten van relatief lichte delicten. Dat is een voorstel van de Landelijke Selectiecommissie Opsporingsberichtgeving. Het College van procureurs-generaal bevestigt het voorstel te hebben ontvangen, maar benadrukt dat het er nog een standpunt over moet innemen voordat het ter beoordeling naar de minister gaat.

    • Joke Mat
    • Rinskje Koelewijn