`Grondwet niet wijzigen voor gehandicapten'

De Grondwet biedt voldoende bescherming tegen discriminatie vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap of een chronische ziekte. Afzonderlijke opname van deze discriminatiegronden in de Grondwet is dan ook niet nodig. Dit schrijft minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) in een nota aan de Tweede Kamer.

De ministerraad heeft ingestemd met het daarin opgenomen standpunt. De Graaf reageert met zijn nota op een motie uit 2001 van de Tweede Kamer waarin om expliciete opname van deze gronden in artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat beoogt bescherming te bieden tegen onterechte discriminatie.

Volgens De Graaf is de tekst van artikel afdoende omdat het discriminatie `op welke grond dan ook' verbiedt. Hoewel het kabinet de symbolische waarde van expliciete opname van nieuwe gronden in artikel 1 erkent, is het onwenselijk om zonder dringende juridische of maatschappelijke noodzaak bepalingen over grondrechten in de Grondwet te wijzigen. Geoordeeld wordt dat opname van één of meerdere nieuwe gronden in artikel 1 zal leiden tot ongewenste discussies over de vraag of in dat geval nog meer gronden dan alleen handicap of chronische ziekte expliciet moeten worden opgenomen in het artikel.

De indiener van de motie, het Tweede Kamerlid Rouvoet (ChristenUnie), noemt de nota van De Graaf een `slecht signaal'. Hij valt vooral over de argumentatie dat er geen ,,dringende juridische of maatschappelijke noodzaak'' is om de bepalingen over grondrechten in de Grondwet te wijzigen. ,,Dit suggereert dat er geen reëel maatschappelijk probleem is. Discriminatie van gehandicapten is wel een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het is opnieuw een klap in het gezicht van gehandicapten.''

Het Tweede Kamerlid Rouvoet is al jaren bezig om de gelijke behandeling van gehandicapten wettelijk verankerd te krijgen. Na jarenlange strijd is dit gelukt in het civiele recht met de aanpassing van de Wet Gelijke Behandeling en afgelopen voorjaar met het strafrechtelijke pad. De wijziging van de Grondwet was voor hem het sluitstuk.