Gebrek aan respect voor andermans meningen 2

Naar aanleiding van de brief van kardinaal Ratzinger aan de katholieke bisschoppen over `de samenwerking van mannen en vrouwen in de kerk en in de wereld', plaatste NRC Handelsblad op 6 augustus een tamelijk infantiel en goedkoop verslag van columnist Margo Trappenburg over een pseudocursus mediatraining met als deelnemer kardinaal Ratzinger. Goedkoop, omdat het wel erg makkelijk is om een fictieve kardinaal Ratzinger antwoorden in de mond te leggen, die een columnist goed uitkomen.

Erger maakt Amanda Kluveld het in haar column van 13 augustus. Ik bewonder de tolerantie van de priesters en theologen in wier gezelschap zij zegt een belangrijk deel van haar leven door te brengen, te meer waar zij zelf beseft dat zij een van de weinigen is die haar grapjes leuk vinden. Haar gezelschap moet getuige haar opvattingen geen onverdeeld genoegen zijn. Wat doet zij trouwens in dat gezelschap als de rooms-katholieke kerk haar vijand is, zoals zij stelt. Als je zó weinig van die mensen opsteekt, dan wel zó weinig respect voor hun opvattingen kunt opbrengen, zou ik ander gezelschap kiezen, bij voorkeur vrouwelijk, waar zij gruwt van een complementaire rol tussen man en vrouw.

Voorzover ik uit de terzake verschenen artikelen in deze krant kan opmaken, heeft Kluveld het bij het verkeerde eind als zij begrepen heeft dat Ratzinger in zijn brief in het bijzonder de biologische complementariteit voor ogen staat. Voor dat laatste behoeft trouwens geen kardinaal op te draven! Er wordt duidelijk gerefereerd aan vrouwelijke eigenschappen (luisterend, trouw, lovend) en aan haar rol in de maatschappij. Ik ontzeg niemand het recht om het oneens te zijn met kerkelijke opvattingen, maar schrijf dan geen artikelen/columns in boosheid of zelfs woede, want dan moet je weten dat je een grote bevolkingsgroep bewust op de ziel trapt en dat kan toch niet de bedoeling zijn, noch van columnisten, noch van de krant.

    • Henk van Eupen