Gebrek aan respect voor andermans meningen 1

We zijn het inmiddels gewend van mevrouw Kluveld dat zij zich het recht voorbehoudt om opvattingen en begrippen die door anderen gehanteerd worden, naar haar hand te zetten, al naar gelang het haar uitkomt. Zij blijft zich druk maken over de meningen van de katholieke kerk die zij als haar persoonlijke vijand beschouwt. Het is jammer dat een discussie die een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan raakt, zo'n bedenkelijk niveau bereikt door de bewust gezochte onzorgvuldigheid van een columnist.

Nadat zij probeert uit te leggen hoe zij aan haar kennis komt, stelt zij dat de rk-kerk de wereld een mening probeert op te dringen. Waar zij dat op baseert, is mij een raadsel. Alsof de kerk die macht bezit! De kerk doet niet anders dan haar mening naar voren brengen. Kluveld maakt er direct een verbaal debat van laag allooi van.

Ik wil allerminst stellen dat de katholieke kerk in haar huidige gestalte voldoende recht doet aan vrouwen. Ik denk dat er nog heel wat moet gebeuren om vrouwen een beter aandeel te geven in de kerkelijke leiding. Of de priesterwijding van vrouwen een panacee is voor de problemen waar de kerk mee te maken heeft, betwijfel ik ten zeerste.

Parochies en pastores dienen ook de hand in eigen boezem te steken: terwijl vrouwen veruit de meerderheid vormen in het kerkelijke vrijwilligerskader, vormen zij onder leden van parochiebesturen een minderheid.

Ook vinden weinig vrouwen een plaats in de top van de Nederlandse bisdommen, terwijl daar geen formele belemmeringen voor zijn. Recente benoemingen van vrouwen in organen van de Romeinse Curie geven hoop voor de toekomst, althans wat de visie van de paus betreft, ook al gaan deze ontwikkelingen velen in de kerk niet snel genoeg.

Het is jammer dat mevrouw Kluveld leeft van vijandschap. Het is vooral jammer dat zij daarbij zo soepeltjes met begrippen en argumenten van anderen omgaat. Misschien doet ze dit om grappig te zijn. Het getuigt echter van een gebrek aan respect voor andermans meningen. Ik wens haar theologisch geschoolde vrienden veel sterkte om haar kennis wat bij te spijkeren.

    • Ad van der Helm
    • Kerkjurist Ku Leuven
    • Priester van het Bisdom Rotterdam