Eindexamens overal gemiddeld

Er zijn nauwelijks regionale verschillen bij examenresultaten op middelbare scholen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij onder meer is gekeken naar de resultaten van examenkandidaten per schoolsoort en woonplaats van de leerling. In hooguit 30 van de 489 gemeenten die Nederland aan het eind van het schooljaar 2002-2003 telde, wijken de resultaten significant af van het gemiddelde.

Wie kijkt naar de afkomst van de scholieren, ziet wel grote verschillen. Turkse leerlingen scoren het slechtst: op het vwo slaagt nog geen driekwart, terwijl dat onder bijvoorbeeld Marokkanen ruim meer dan 80 procent is. Van de autochtone vwo'ers slaagde 95 procent.