Druk op UWV groeit door reorganisatie

De druk op en de spanning binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nemen merkbaar toe. Dat schrijft de raad van bestuur in het halfjaarverslag van het UWV. ,,Vaststaat dat het niet mogelijk is het totale transformatie- en beleidsprogramma binnen de beoogde termijnen te realiseren'', waarschuwt het bestuur.

Een woordvoerder van het UWV, de uitvoeringsorganisatie van de WAO, WW en de Ziektewet, stelde vrijdag dat het instituut moeite heeft de vorig jaar begonnen reorganisatie in goede banen te leiden onder druk van allerlei kabinetsmaatregelen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de herbeoordeling van 450.000 WAO'ers en de invoering van nieuwe arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetten.

De uitkeringsinstantie overlegt met minister De Geus van Sociale Zaken om het werkprogramma weer beheersbaar te maken. ,,Dat is een absolute noodzaak om de vooruitgang in onze prestaties te continueren en om een verantwoorde invoering van nieuwe wetgeving te realiseren.'' De zegsman benadrukte dat het UWV nu nog wel op schema ligt en aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Een woordvoerster van de minister stelde dat De Geus met de uitvoerder momenteel in overleg is over het jaarplan voor 2005. ,,Hij is op de hoogte van de situatie bij het UWV, maar we kunnen nog niet zeggen of afspraken worden aangepast. Dat moet eind dit jaar duidelijk worden.''

Het UWV ontstond begin 2002 uit een fusie van vijf uitkeringsinstellingen (GAK, SFB, GUO, Relan en Uszo) en hun opdrachtgever LISV. Het instituut kondigde vorige zomer aan dat in de periode tot 2008 ruim 6300 van de 22.000 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen wegens overlapping van functies en het afstoten van taken. Per 1 juli 2004 was het aantal banen gedaald tot 19.322.

,,De samenloop van fusie, transformatie, cultuurverandering, kwaliteitsverbetering en inkrimping van de organisatie is op zichzelf veelomvattend. De veranderingen, die gefaseerd worden ingevoerd, komen voor de individuele medewerkers steeds dichterbij. Werkprocessen, standplaatsen en functies veranderen of verdwijnen. De onzekerheid over hun toekomst neemt daardoor bij veel medewerkers toe'', aldus de raad van bestuur.

De uitvoerder verwacht dat vooral aanpassingen op het gebied van personeel, huisvesting en ICT langer zullen duren dan verwacht.