De voet van Jezus!

Het is voetmaat 45, meldde `The Jeruzalem Post' met scherp gevoel voor detail. Het gaat over een in de rots uitgespaarde voetbakje in `de Grot van Johannes de Doper'. Het bakje was mogelijk bedoeld voor een voetwassing met olie. De grot heeft verder opmerkelijk grote waterbasins die in gebruik waren van 800 vóór tot 500 na Chr. De grot werd al in 1999 gevonden door de Brits-Israëlische archeoloog Shimon Gibson. Maar pas deze week was de grot wereldnieuws tegelijk met het verschijnen van Gibsons boek over Johannes en zijn grot.

Gibsons identificatie van de grot met de bijbelse figuur Johannes is wankel. De grotwand bevat alleen `vierde- of vijfde-eeuwse' krastekeningen die De Doper lijken voor te stellen: een man in beestenvellen en met een staf en een apart afgebeeld los hoofd (Johannes werd onthoofd na kritiek op koning Herodes). Die tekeningen zijn dus bijna een half millennium jonger dan De Doper (die volgens Markus 1-6 trouwens kleding droeg van kamelenhaar). Gibsons tweede punt is dat het gebruik van de grot in de eerste eeuw na Chr. lijkt te zijn veranderd: niet meer voor een `gewone' joodse zuivering met water, maar voor een soort doopritueel. Maar nergens in het Nieuwe Testament of in de werken van de eerste-eeuwse historicus Flavius Josephus (waarin De Doper ook voorkomt) wordt Johannes met een grot geassocieerd. Integendeel, hij doopte openlijk in de Jordaan.

Dus waarom genoegen nemen met De Doper? Evengoed kan de grot zijn gebruikt door de vroege christenen, die in hun verdrukte bestaan zo'n verborgen doopplek misschien best konden gebruiken! En misschien is Jezus er dus dan zelf ook wel eens geweest! Wie weet, is dus dat voetbakje ook wel eens...!