Anonieme registratie beter systeem voor ziekenhuis

In het redactionele commentaar `Big Brother ziekenhuis' van 17 augustus werd de invoering van een identificatieplicht voor 8,3 miljoen eerste polikliniekbezoeken en 1,5 miljoen opnames in ziekenhuizen bekritiseerd op grond van extra soesa en, langs een omweg, de inbreuk op het grondrecht van privacy. Wat soesa betreft, een van de grootste problemen in de huidige ziekenhuiswereld is het zorgen dat de juiste patiënt de bedoelde behandeling krijgt. De staf heeft dan ook geen behoefte aan persoonsverwisselingen, wel aan een duidelijk tot de patiënt herleidbare patiëntenkaart met relevante persoonsgegevens zoals die op het huidige paspoort te vinden zijn. Deze zijn dan met een scanner eenvoudig af te lezen en in de ziekenhuisadministratie in te voeren, veel minder soesa dan de huidige inschrijfprocedures. Wat privacy betreft, hoe staat het nu met de privacy van patiënten waarvan het ziekenfondspas of de patiëntenkaart door diefstal of verlies door anderen wordt misbruikt? Alvorens dit probleem te bagatelliseren was het wellicht verstandig geweest hierover wat navraag te doen bij ziekenhuisadministraties.

Helaas gaat het commentaar niet in op de feitelijke redenen voor het bezwaar tegen de identificatieplicht. Dit is de behoefte ziekenhuizen toegankelijk te houden voor illegalen en onverzekerde buitenlandse bezoekers. Aangezien bij dergelijke personen relatief vaak ernstige besmettelijke ziektes voorkomen is toegankelijkheid tot de gezondheidszorg wellicht gewenst. Dit kan echter beter gebeuren via een systeem van anonieme registratie dan door middel van al dan niet vrijwillige persoonsverwisselingen.

    • M. van Blankenstein