Alleen de buitenkant

In het licht van de verslagen door Tacitus en Cassius Dio van de door Nero op zijn moeder Agrippina (niet Agrippa!) bevolen moord moet de juistheid van het onderschrift bij de afgedrukte illustratie bij het artikel `Alleen de buitenkant' (W&O, 14 augustus) m.i. betwijfeld worden. Wordt van ``verrichting van een dissectie door twee chirurgen'' door beide historici al helemaal niet gerept (van welk nut zou die ook zijn geweest?), veelzeggend is de volgende mededeling van Tacitus, die ook Cassius Dio in bijna dezelfde bewoording doet: `En toen daarop de centurion zijn zwaard trok om haar (lees Agrippina) de doodsteek toe te brengen, wees zij hem op haar onderlijf en riep uit: In mijn buik! Steek toe!' (Tacitus Jaarboeken, vertaald door dr. J.W. Meijer, hfdst XIV, 8, Ambo Baarn 1990). En zo gebeurde het.

Het lijdt geen twijfel of het is deze passage die door de tekenaar is weergegeven. De afbeelding toont de moord zelf. Nero was er niet bij. Dat hij er toch bij is afgebeeld, is dan ook niet als toeschouwer, zoals het onderschrift suggereert. Hij is overduidelijk in een gebiedende pose weergegeven. De tekenaar zal daarmee hebben willen illustreren dat de opdracht tot de moord door Nero zelf werd gegeven.

    • E.E van der Schaaf
    • Hengelo O