Pas verschenen

Martin Amis: De gele hond (Yellow Dog). Vert. Gert Jan de Vries, Contact, 286 blz. €22,90

Negende roman van de Engelse schrijver Martin Amis (1949). `Een van zijn beste romans' concludeerde Bas Heijne over deze satire op de Britse samenleving. In Engeland echter werd de roman zelfs voor het verschijnen al afgeschreven. `Hoe kunnen zoveel critici tegelijk zo blind zijn?' vroeg Heijne zich af. `Omdat ze het domweg niet zien. Of omdat ze het niet willen zien. Yellow Dog is een verontrustende roman, omdat het de nihilistische kern van de Engelse samenleving blootlegt (niet alleen de Engelse) en niet, zoals zoveel critici beweren, de leegte in de schrijver zelf' (Boeken, 03.10.03).

Martin Bril: Evelien Eigen benen. Prometheus, 198 blz. €15,–

Derde deel van de Evelien-reeks over de lotgevallen van een Amsterdamse vrouw met huwelijksproblemen. De meeste stukken verschenen eerder als feuilleton in Vrij Nederland. Dit deel werd aangevuld met niet eerder gepubliceerde `Scènes uit een huwelijk' zoals Martin Bril ze zelf noemt.

Jim Crace: De provisiekast van de duivel (The Devil's Larder). Vert. Ella Aertsen. De Geus, 214 blz. €14,90

Roman in 64 fragmenten van de Engelse schrijver Jim Crace (1946) rond het thema voedsel. Eten, erotiek en dood, het verhevene en banale gaan samen in, volgens Stine Jensen, `bij vlagen prachtig, bizar en verbeeldingsrijk proza waar ook om te grinniken valt' (Boeken, 22.02.02).

Jacob van Maerlant en Lodewijk van Velthem: Merlijn De tovenaar van koning Arthur. Vert. Frank Brandsma, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 224 blz. €6,95

Op dit moment is er een vechtversie van `King Arthur' te zien in diverse bioscopen. Hoe de tovenaar aan zijn magischse krachten kwam is te lezen in deze bloemlezing uit twee Middelnederlandse Merlijnromans. Jacob van Maerlant zette in 1262 een Oudfranse prozatekst om in Middelnederlandse verzen en in 1326 voegde Lodewijk van Velthem daar een vervolg aan toe. Nieuw deel in de Griffioenreeks. Tevens verscheen in dezelfde serie: Thomas François Burgers: Dorp in het onderveld. Zuid-Afrikaanse verhalen in een vertaling van Olf Praamstra (156 blz. €6,95) en Liederen en gedichten van P.C. Hooft, vertaald door Johan Koppenol (176 blz. €6,95).

Maggie O'Farrell: Jij & Ik (The Distance Between Us). Vert. Frans Reusink, Prometheus, 302 blz. €18,95

De derde roman van de Engelse schrijfster Maggie O'Farrell (1972) is het liefdesverhaal van twee jonge mensen die, onafhankelijk van elkaar, op de vlucht zijn voor hun verleden. Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar in Schotland. `Als heden en verleden elkaar gaan afwisselen, waaieren de familiegeschiedenissen van Jake en Stella steeds verder uit, té ver,' schreef Stine Jensen. `Jammer genoeg slaagt O'Farrell er ook niet in de spanning tussen de vluchtenden en de thuisblijvers vast te houden' (Boeken, 16.04.04).