Mbeki wil snellere hervorming van VN

De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki wil snelle hervormingen van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Op een bijeenkomst van de 116 Niet-Gebonden landen (NAM) in Durban riep hij gisteren op tot meer zeggenschap van de armste landen in beslissingen die de hele wereld aangaan.

Volgens Mbeki heeft de uitbreiding van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die wordt gedomineerd door vijf permanente leden, al ,,te lang geduurd''. ,,We kunnen duidelijk de gevolgen zien van de manier waarop het [De VN] werkt en die gevolgen zijn zeker niet noodzakelijk positief voor ons, ontwikkelingslanden.''

Volgens Mbeki moeten ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank worden aangepast ,,om in onze behoeften te voorzien''. De Zuid-Afrikaanse president riep de Niet-Gebonden Landen op met één stem te spreken in discussies over onderwerpen als armoede en onderontwikkeling. Hij verwees daarbij naar de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie in het Mexicaanse Cancun. Die besprekingen mislukten toen de armste landen massaal de voorstellen voor meer vrijhandel verwierpen.

De Beweging van Niet-Gebonden Landen werd in 1961 tijdens de piek van de Koude Oorlog opgericht als spreekbuis voor de Derde Wereld. De organisatie is de laatste jaren uitgegroeid tot een platform van anti-globalisten en voorstanders van het kwijtschelden van de schulden van de armste landen. President Mbeki riep het Westen op te beginnen met het uitgeven van de miljarden dollars die nodig zijn voor het bereiken van de Millenium-doelstellingen van de Verenigde Naties. Een van die doelstellingen is het halveren van het aantal mensen dat honger lijdt vóór 2015.