Kritiek op plannen Wijn met belasting

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben kritisch gereageerd op het voorstel van staatssecretaris Wijn (Financiën) om de vennootschapsbelasting te verlagen.

De organisaties zijn blij met de verlaging, maar vinden niet dat het bedrijfsleven voor de kosten daarvan moet opdraaien.

Wijn kreeg gisteren op hoofdlijnen steun voor zijn voorstel de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van de huidige 34,5 procent naar 30 procent in 2007. Dat plan, dat met prinsjesdag zal worden gepresenteerd, kost in totaal 2,4 miljard euro, waarvan al 1,6 miljard volgend jaar nodig is.

Om dat te kunnen bekostigen schrapt Wijn onder meer het fiscale voordeel op de zogenoemde grijze kentekens (bedrijfswagens) omdat daar te veel misbruik van gemaakt zou worden en verhoogt hij de energiebelasting. Een voorstel van Wijn om de geplande lagere WAO-premie voor werkgevers af te romen, kon gisteren nog niet op steun rekenen in het kabinet. Deze maatregel zou 375 miljoen euro moeten opleveren.

VNO-NCW vindt het jammer dat ,,de voordelen'' van de lagere winstbelasting ,,weer worden weggehaald door de hogere belasting op bedrijfswagens en de lastenverzwaring voor directeuren-grootaandeelhouders van familiebedrijven''. Volgens MKB Nederland en de brancheorganisatie EVO dreigt de rekening van de plannen vooral terecht te komen bij het midden- en kleinbedrijf.

Ook vakcentrale CNV vreest dat vooral multinationals profiteren van het beleid, op kosten van het midden- en kleinbedrijf. Volgens voorzitter Terpstra moeten ondernemers de lagere vennootschapsbelasting verdienen door hun concurrentiepositie via innovatie te versterken. ,,Oftewel: een prestatiebeloning voor bedrijven.''

Coalitiepartijen CDA en VVD en oppositiepartij PvdA zijn verheugd over het voorstel de vennootschapsbelasting te verlagen. Zij vinden het belangrijk dat het Nederlandse tarief meer overeenkomt met dat in omringende landen, zodat de Nederlandse concurrentiepositie verbetert.

Volgende week hoopt het kabinet definitief een akkoord te bereiken over het belastingplan voor 2005. Dan komt ook de voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting (ozb) aan de orde. De ozb zou volgend jaar al afgeschaft worden, maar het kabinet kiest er naar verluidt voor dat een jaar uit te stellen. De gedeeltelijke afschaffing van de ozb dient als compensatie voor hogere ziektekosten die met de invoering van een nieuw zorgstelsel in 2006 gepaard gaan.