Halvering honger: $25 miljard per jaar

Halvering van de honger in de wereld binnen tien jaar vergt volgens een ruwe raming jaarlijks zo'n 25 miljard dollar, nog geen tiende van het bedrag dat westerse landen jaarlijks aan landbouwsubsidies besteden. Dat zegt Hans Eenhoorn, oud-directeur van Unilever en sinds twee jaar lid van de United Nations Millennium Taskforce on Hunger, een speciale werkgroep ter bestrijding van de honger die door VN-secretaris-generaal Kofi Annan is ingesteld.

Er zijn de afgelopen decennia al meer pogingen gedaan om de honger uit te bannen. Het deel van de wereldbevolking dat honger lijdt verminderde door die initiatieven van een vijfde tot een zesde. Afrika is het enige continent waar de honger nog altijd groeit. Een actieplan moet de honger veel verder helpen terugdringen.

De werkgroep van de Verenigde Naties heeft eind juli het eerste ontwerp voltooid dat volgende maand tijdens een bijeenkomst in Italië zal worden aangescherpt. Het plan bestaat uit een groot aantal concrete, zeer gedetailleerde aanbevelingen om het aantal hongerenden in de wereld voor 2015 te halveren tot ruim 400 miljoen mensen. Dat is een van de zogeheten Millennium Doelstellingen die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vier jaar geleden heeft aanvaard. Bedoeling is dat het plan volgend jaar september door diezelfde Algemene Vergadering wordt omarmd.

De werkgroep heeft vijf terreinen voor actie aangewezen. Bovenaan staat verhoging van de landbouwproductiviteit. Volgens Eenhoorn kan de opbrengst per hectare in hongergebieden al binnen een jaar worden verdubbeld met beter waterbeheer, het juiste zaad en verbetering van de grond met organische middelen. Verder moeten interventies zich richten op vergroting van de beschikbaarheid van vitaminen en mineralen, verbetering van de marktwerking, waarborging van de duurzaamheid van landbouw en het scheppen van een veiligheidsnet dat de armen tegen hongersnood beschermt.

interview: pagina 5

    • Dick Wittenberg