Geen straatverbod voor protesteerder

De man die geregeld protesteert voor de rechtbank in Amsterdam, kan geen straatverbod opgelegd krijgen. De Amsterdamse rechtbank had dat geëist voor de rechtbank van Haarlem, maar deze verklaarde `Amsterdam' niet-ontvankelijk.

De protesteerder, Mohammed Z., demonstreert al geruime tijd, nadat hij door deze Amsterdamse rechtbank uit zijn huis is gezet wegens het veroorzaken van geluidsoverlast.

Voor het gerechtsgebouw scheldt hij, vaak getooid met een Palestijnse vlag, medewerkers uit voor onder meer ,,vuile joden'', ,,vieze, vuile nazivarkens'' en ,,vieze kankerblanken''. De rechtbank wilde in kort geding een straatverbod voor Z. afdwingen, maar kreeg van de rechtbank in Haarlem, waar het geding diende, nul op rekwest. De rechtbank moet ,,een meer dan gemiddelde terughoudendheid betrachten'' bij het als partij instellen van een civiele vordering, aldus Haarlem.

De rechtbank van Haarlem gelooft best dat Z. de gewraakte uitspraken ook daadwerkelijk heeft gedaan. De rechtbank meent ook dat ,,overheidsgebouwen in het algemeen en gerechtsgebouwen in het bijzonder voor iedere burger ongehinderd toegankelijk moeten zijn'' en erkent dat het gedrag van Z. hinderlijk is. De rechtbank is zelfs van oordeel dat ,,zeker op de lange duur door manifestaties ook het vertrouwen in de rechtspraak of het aanzien van de rechtspraak kan worden ondermijnd.'' Maar, alles overziend, ,,rijst de vraag, of de door de staat gevorderde civielrechtelijke voorlopige voorziening de meest geëigende weg is om toekomstige ordeverstoringen door Z. te voorkomen'', aldus Haarlem.

Z. zegt dat hij zijn mening uit en op geweldloze wijze zijn recht op betoging in praktijk brengt. Dan is de Wet Openbare Manifestaties van toepassing, zegt `Haarlem'. Deze wet geeft de gemeente voldoende mogelijkheden om verstoring van de openbare orde wordt te voorkomen. ,,Of Z. [..] terecht een vergelijking maakt tussen zijn optreden, en de in alle opzichten hoogstaande wijze van handelen van Mahathma Gandhi, kan daarbij uitdrukkelijk in het midden blijven.''