Europa moet zijn eigen boontjes gaan doppen

In het hoofdredactioneel `Onevenwichtige reductie' van 17 augustus wordt het aangekondigde vertrek van de Amerikaanse troepen uit o.a. Europa betreurd.

Er klinkt enige weemoed en lichte verontwaardiging in door. ,,De Europese troepenreducties die Bush gisteren aankondigde komen weliswaar niet onverwachts, maar doen toch pijn. Want wat houdt Europa aan defensie over?'' Europa levert kritiek op het unilateralisme van de regering Bush, terecht. Het is Europa's doel om de VS als economisch machtsblok voorbij te streven, we maken er in Lissabon zelfs keurig afspraken over. Maar als datzelfde Amerika zijn troepen uit Europa wil terugtrekken, ruim na het beëindigen van de koude oorlog, dan is het ach en wee. Deze spagaathouding t.o.v. de VS is lichtelijk hypocriet. Waarom zou de VS zich wel onze kritiek moeten aantrekken terwijl wij tegelijkertijd van ze verwachten dat ze voor onze defensie verantwoordelijk blijven. Zijn wij in Europa zo armlastig en incompetent? Als wij zelf geen prioriteit kunnen of willen geven aan een adequate Europese defensie dan geeft het toch geen pas om daar dan maar anderen voor te laten opdraaien. Waarom überhaupt nog Amerikaanse troepen in Europa? Wij hebben toch ook geen Europese troepen in de VS? Wanneer toont Europa eens zijn zelfbewustzijn, recht het zijn rug en dopt het zijn eigen boontjes.

Het bovengenoemde commentaar versterkt het gevoel van Europese halfslachtigheid, daar waar de Europese burger meer dan ooit behoefte heeft aan een zelfbewust en krachtdadig Europa. Van de politiek weten we niet beter, maar van een krant die anders zo duidelijk stelling neemt aangaande transatlantische geschillen valt deze houding tegen.

    • Aysso Reudink