De Graaf past plan kiesstelsel aan CDA-wens aan

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) heeft het wetsvoorstel voor een nieuw kiesstelsel aangepast aan de wensen van het CDA. Kandidaten voor de Tweede Kamer mogen zowel op de landelijke als de regionale lijst staan.

Dit hebben bronnen rondom het kabinet vanochtend bevestigd. Het kabinet zou vandaag over het nieuwe voorstel van De Graaf spreken. Het voorstel, waarbij een kiesstelsel wordt geïntroduceerd waarbij burgers twee stemmen mogen uitbrengen (een op een landelijke en een op een regionale kandidaat) zal vervolgens aan de Kiesraad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden voorgelegd voor advies. Daarna zal de Raad van State zich er in een spoedadvies over uitlaten.

Het is de bedoeling het voorstel nog voor het kerstreces naar de Kamer te sturen, zodat het begin volgend jaar behandeld kan worden. Doel is om in 2007 een nieuw kiesstelsel te hebben dat de band tussen kiezer en gekozene versterkt.

In De Graafs oorspronkelijke voorstel zou de zetelverdeling in de Kamer gebaseerd worden op de uitslag van de landelijke stemming. Maximaal de helft van het aantal Kamerzetels zou vervolgens ingenomen worden door regionale kandidaten, afkomstig uit de 20 regio's die De Graaf voorstaat. Kandidaten die op een regionale lijst staan mochten van De Graaf niet op de landelijke lijst komen. Het CDA was echter bang dat de Kamerfractie nagenoeg volledig door regionale kandidaten gevuld zou worden en pleitte voor een dubbele kandidatuur, zowel op de regionale als op de landelijke lijst.

De Graaf komt ook de VVD tegemoet door vast te houden aan meervoudige kandidaatstelling, wat betekent dat een kiesdistrict tussen de twee en vijf Kamerleden mag leveren.

Het voorstel dat nu op tafel ligt, lijkt volgens een medewerker van De Graaf ook de steun te krijgen van de VVD-bewindslieden.

De VVD-fractie, die eerder liet weten het kabinet te zullen laten vallen als De Graaf met de PvdA in zee zou gaan om zijn voorstel erdoor te krijgen, houdt zich vooralsnog op de vlakte.

Het CDA is blij met de toezegging van De Graaf, maar wil nog meer aanpassingen. In plaats van twee tot zes vertegenwoordigers per regio (afhankelijk van het inwonertal) wil het CDA één kandidaat per regio afvaardigen.