Crisis in bestuur LPF is verhevigd

De crisis in de LPF is verhevigd. Drie van de vijf bestuursleden, onder wie voorzitter H. Fabius, zijn plotseling opgestapt. De overgebleven twee bestuursleden zijn tegenstander van een faillissement en gaan de rechter uitstel van betaling vragen.

De scheuring in het vijfkoppige bestuur, dat amper twee maanden geleden werd gekozen, volgt op de mislukte faillissementsaanvraag begin deze week. Voormalig voorzitter Fabius zegt dat hij zijn taak ,,netjes zal overdragen'' aan de overgebleven twee bestuursleden, J. Belder en H. Moleveld. Belder, actief in de afdeling Flevoland, bevestigt dat hij ,,voorlopig'' voorzitter zal zijn. ,,We gaan er nu eindelijk voor zorgen dat deze club gaat doen wat ze moet doen'', aldus de nieuwe voorzitter, die niet van plan is om snel een ledenvergadering te houden. ,,Voor november stond een algemene vergadering gepland, maar die moeten we waarschijnlijk doorschuiven naar volgend jaar''. Belder bevestigt ook dat hij zonder overleg de drie andere bestuursleden heeft laten schrappen in het register van de Kamer van Koophandel.

Ex-voorzitter Fabius stuurde de afgelopen weken samen met de penningmeester en de secretaris van de LPF aan op een `technisch faillissement', waarmee orde op zaken kon worden gesteld. De partij zou hierdoor een deel van de schulden, ruim 200.000 euro naast de leningen van ruim 2 miljoen euro door de Haagse vastgoedhandelaren Maas en Thunnessen, kwijtraken. De twee ondernemers zouden de oninbare vordering dan als verlies noteren in hun jaarrekeningen.

De LPF-fractie in de Tweede Kamer, onder leiding van Mat Herben, steunde deze actie, maar de bestuursleden Belder en Moleveld tekenden direct protest aan. Voor Fabius was verder nog belangrijk dat het faillissement een eind zou maken aan ,,de oude LPF'' waarmee ook ,,de eindeloze roddelrubrieken en de gevechten op internet'' zouden stoppen. Na een faillissement wordt de rechtspersoon immers ontbonden. De bedoeling was om met een nieuwe Vereniging LPF, die al een week voor het bezoek aan de rechtbank was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, verder te gaan. Ongewenste belangstellenden zouden dan niet als lid worden ingeschreven, was de bedoeling. ,,Die vereniging parkeren we nu even tot er betere tijden komen'', zegt Fabius. Eerder had de fractie het Kamerlid Nawijn toegevoegd aan het nieuwe bestuur om narigheden en ruzies te voorkomen.

Het plan om de partij failliet te laten gaan, mislukte doordat de rechtbank in Rotterdam weigerde de aanvraag te behandelen. De zaak was niet aan de leden voorgelegd en zoiets is in een vereniging toch wel gebruikelijk, hield de rechter de LPF-bestuursleden voor. Fabius had daar, evenals zijn twee collega's, echter weinig vertrouwen in, gelet op de vele ruzies en beschuldigingen tijdens ledenvergaderingen in het verleden, zo verklaart hij desgevraagd. ,,In de afgelopen weken ben ik twee keer door de politie uit het partijkantoor gezet'', meldt hij. Belder gaat intussen met voormalig voorzitter Ed Maas als adviseur nu het proces van surseance van betaling voorbereiden. ,,Ik verwacht dat we met de schuldeisers tot overeenstemming kunnen komen. Voor het eind van het jaar is de zaak opgelost', aldus Belder.