Consument geeft weer meer uit

Consumenten zijn in juni voor het eerst in anderhalf jaar weer meer geld gaan uitgeven. Dat blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse consumptie, de graadmeter die het CBS hanteert om het gemiddelde uitgavenpatroon van alle Nederlandse huishoudens te berekenen, steeg in juni met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In de achttien maanden daarvoor daalde de consumptie alleen maar.

Het CBS splitst de bestedingen van consumenten onder andere uit in uitgaven aan goederen en uitgaven aan diensten. Aan goederen spendeerden de Nederlandse huishoudens in juni gemiddeld evenveel als vorig jaar, aan diensten namen de bestedingen met 1,2 procent toe. Over de eerste zes maanden van het jaar gemeten, daalde de binnenlandse consumptie wel nog met 0,3 procent ten opzichte van de eerste helft van 2003. Dat is echter een stuk lager dan de 1,6 procent daling in de tweede helft van vorig jaar en de 1 procent daling over heel 2003.

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen, zoals auto's, koelkasten en televisietoestellen, daalden in de eerste helft van dit jaar het sterkst: 2,6 procent. Dit is volgens het CBS de meest conjunctuurgevoelige bestedingscategorie. Er werd het meest bezuinigd op meubelen, vervoermiddelen, kleding en schoenen. De consumptie van voedings- en genotmiddelen steeg licht, met 0,8 procent.

Aan diensten gaven consumenten in het eerste halfjaar 1,2 procent meer uit. De uitgaven aan zorgdiensten stegen het meest, als gevolg van wijzigingen in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast werd er meer besteed aan huisvesting, vervoer, financiële diensten, cultuur en recreatie, aldus het CBS.

Het gemiddelde Nederlandse huishouden geeft iets meer dan de helft (51 procent) van zijn inkomen uit aan diensten. De rest gaat op aan voedings- en genotmiddelen (14 procent), duurzame goederen (21 procent) en overige goederen (14 procent).

Voor de binnenlandse consumptie meet het CBS alleen uitgaven in Nederland. Uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland tellen wel mee, uitgaven van Nederlanders in het buitenland niet. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de inflatie.