Conflict bisdom en Aegon over claim na misbruik

Het bisdom Rotterdam eist in een procedure bij de rechter dat verzekeraar Aegon het bedrag vergoedt dat de rk-kerk heeft betaald aan een meisje dat op twaalfjarige leeftijd door een priester seksueel werd misbruikt.

De kerk vindt dat vergoedingen, betaald na verkrachting en seksueel misbruik door priesters, kunnen worden geclaimd als letselschade. Volgens de advocaten van het bisdom sloten de polisvoorwaarden de claim niet uit. Omdat Aegon weigert te betalen, heeft het bisdom de verzekeraar gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag. De zaak is afgelopen woensdag voor het eerst behandeld.

Het geschil sleept sinds zes jaar. Op last van bisschop Van Luyn betaalde het bisdom Rotterdam in 2000 een bedrag van 100.000 gulden (43.378 euro) aan de ouders van het meisje dat langere tijd seksueel was misbruikt door een pastoor in het Zuid-Hollandse Alkemade. De pastoor is daarvoor door de rechter veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De kerk claimde daarna het uitgekeerde bedrag en de gemaakte kosten bij haar schadeverzekeraar Aegon. Die weigert te vergoeden, omdat de verzekeraar ,,geen premie'' wenst te zetten ,,op het misbruik van minderjarigen''. Bovendien vond Aegon dat het bisdom niet aansprakelijk is voor het seksuele misbruik gepleegd door priesters. Ook zou de kerk de polisvoorwaarden hebben overtreden door niet eerder andere gevallen van seksueel misbruik te melden bij de verzekeraar. Het bisdom denkt de schade wel te kunnen claimen omdat door de benoeming van de priester het bisdom zeggenschap had over de gedragingen van de man.

Aegon verbrak in november 2001 de banden met de rk-kerk, na 45 jaar de wettelijke aansprakelijkheid van alle medewerkers van de kerk in Nederland te hebben verzekerd. Aegon besloot daartoe nadat de kerk volhardde in haar mening dat de verzekeringsmaatschappij schadeclaims voortvloeiend uit misbruik door priesters moest vergoeden. Het Verbond van Verzekeraars adviseerde begin 2000 al zijn leden om aansprakelijkheidspolissen aan te passen. Het risico van schade door ,,seksuele, of seksueel getinte, gedragingen van welke aard dan ook'' is sindsdien expliciet van vergoeding uitgesloten.

Uit eerder onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat in Nederland de bisdommen sinds 1996 ten minste veertig gevallen van seksueel misbruik buiten de publiciteit hadden gehouden en hadden geweigerd aangifte te doen bij het openbaar ministerie. Uit de correspondentie tussen het bisdom en Aegon, die in bezit is van deze krant, blijkt dat de rk-kerk heeft toegegeven dat de afkoopaffaire in het bisdom Rotterdam mogelijk slechts de eerste is van een reeks. In notulen en brieven die de partijen elkaar tussen 1999 en 2001 stuurden, staat dat er verschillende schadezaken waren die tot dan toe niet aan Aegon waren voorgelegd.

www.nrc.nl dossier misbruik