Accountants Ahold niet bij tuchtrechter

De beroepsorganisatie van accountants pleit de Deloitte-accountants van Ahold vrij. De organisatie zegt dat ,,thans beschikbare feiten'' van de boekhoudfraude bij Ahold verder onderzoek niet rechtvaardigt.

Dat verklaart desgevraagd een woordvoerder van het Nivra, de beroepsorganisatie van registeraccountants. De beslissing van het Nivra betekent dat de Deloitte-accountants van Ahold niet voor de tuchtrechter zullen verschijnen.

Eerder zag het Nivra ook af van een tuchtklacht tegen de accountants die betrokken waren bij de massale bouwfraude. Destijds verklaarde het Nivra dat vooronderzoek had uitgewezen dat de accountants geen blaam trof. Bij de accountants van Ahold is dat volgens de beroepsorganisatie van accountants ook het geval. Het Nivra tekent aan dat de werkzaamheden van de accountants opnieuw worden bekeken als in lopende onderzoeken nieuwe feiten opduiken.

Het Nivra onderzoekt nog de zaak rondom een accountant die advies gaf aan de beursgenoteerde projectontwikkelaar AM (voorheen Amstelland MDC) tijdens een overname. De accountant zou privé geld krijgen als hij de overnameprijs zou weten te verlagen. Een door het Nivra ingestelde onderzoekscommissie wil de betreffende accountant horen. Maar de accountant kan dat weigeren.

Het Nivra kondigde in maart van dit jaar een vooronderzoek aan naar de werkzaamheden van de externe accountants bij Ahold, nadat P. Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) een tuchtklacht had ingediend over het werk van Deloitte bij Ahold. Het Nivra heeft volgens de woordvoerder uitsluitend openbare bronnen geraadpleegd, zoals persberichten van Ahold en Deloitte, stukken uit de media en onder meer het verweerschrift van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De VEB heeft bij de ondernemingskamer een verzoek tot een enquêteprocedure ingediend.

Emeritus-hoogleraar accountancy H. Blokdijk vindt dat het Nivra terecht geen tuchtklacht indient wat betreft de zogeheten side letters (geheime contracten) van Ahold, die het bedrijf verzweeg voor de accountants. Maar naar de consolidatie van een Portugese dochter en de kortingen bij groothandel US Foodservice zou volgens Blokdijk meer onderzoek gewenst zijn. In Portugal had Ahold een belang van 49 procent, maar telde het de omzet van zijn dochterbedrijf volledig mee.

De zaak die Sobi heeft aangespannen tegen een van de Deloitte-accountants loopt nog. Volgens Sobi heeft Deloitte ook in de jaren vóór 1999 ten onrechte goedkeurende verklaringen verstrekt.

    • Mark Houben