8,8 miljard dollar zoek in Irak

Volgens een boekhoudkundig rapport van de voormalige Amerikaanse bezettingsmacht (CPA) in Irak is ten minste 8,8 miljard dollar aan fondsen ter financiering van verscheidene Iraakse ministeries zoekgeraakt. Volgens het nog niet vrijgegeven rapport gaf de CPA onvoldoende sturing aan de besteding van het bedrag. Uit intern onderzoek is gebleken dat verscheidende ministeries fictieve werknemerslijsten hebben ingeleverd. Zo heeft de CPA de lonen betaald van ruim 8.000 beveiligers op één bepaald ministerie terwijl er maar 600 werkzaam waren.