Ziekenhuizen slordig met computers

Ziekenhuizen besteden te weinig aandacht aan de veiligheid bij het computergebruik. Dit geldt zowel de apparatuur bij de behandeling van patiënten als de in computers opgeslagen informatie.

Ziekenhuizen leven de geldende normen niet systematisch na, zo constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gisteren verschenen rapport, op basis van onderzoek bij twintig ziekenhuizen. Net als bij slecht onderhouden `papieren dossiers' loopt de patiënt volgens de Inspectie een ,,reële kans op gevaar''. Doordat de beveiliging onder de maat is, kunnen belangrijke gegevens verloren gaan of op een verkeerde plaats terecht komen. Ook kunnen onbevoegden bij de informatie komen. Bovendien wordt er te weinig gecontroleerd of de opgeslagen informatie klopt.

De Inspectie wil dat de ziekenhuizen zich systematisch aan de al bestaande normen gaan houden. Ze moeten in hun organisatie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder regelen en vastleggen. De Inspectie constateert dat op dit moment ict-afdelingen de apparatuur plaatsen, maar dat artsen verantwoordelijk zijn voor het gebruik. Door deze gespreide verantwoordelijkheid dreigt de controle op een goed gebruik erbij in te schieten.

Voorafgaand aan de introductie van nieuwe toepassingen is een zorgvuldige risico-analyse noodzakelijk. Volgens de Inspectie is die gerichtere aandacht nodig omdat in de nabije toekomst een sterke uitbreiding van ict-toepassingen in de ziekenhuizen voor de hand ligt. De overheid dient te zorgen voor standaardisatie van ict-toepassingen in de zorg.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil dat in 2006 een elektronisch patiëntendossier voor iedereen wordt ingevoerd. Dit jaar zou als voorbereiding daarop moeten worden begonnen met een elektronisch medicatiedossier.

Het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ) bepleitte onlangs invoering van zo'n landelijk computernetwerk met patiëntendossiers. Dit zou het aantal onjuiste voorschrijvingen van medicijnen terug kunnen dringen. De zorgsector zou daardoor jaarlijks driehonderd miljoen euro kunnen besparen op de zorgkosten voor de slachtoffers van verkeerd medicijngebruik.