Wijn: winstbelasting omlaag naar 30 pct

Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) wil de vennootschapsbelasting verlagen van 34,5 procent nu naar 30 procent in 2007. Wijn verwacht daarvoor vandaag steun te krijgen in de ministerraad.

Het voorstel is een van de maatregelen die het kabinet met prinsjesdag presenteert. Het wil voor 19,6 miljard euro bezuinigen en 2,5 miljard extra belasting heffen.

Wijn wil de vennootschapsbelasting in stappen verlagen. Volgend jaar moet het tarief 31,5 procent bedragen, in 2006 30,5 en in 2007 30 procent. De geplande verlaging kost de staat in totaal 2,4 miljard euro aan belastinginkomsten. De verlaging wordt gecompenseerd door onder meer het goedkope, zogenoemde `grijze kenteken' voor bedrijfsauto's af te schaffen. Volgens Wijn wordt daar nu op grote schaal – in 20 tot 25 procent van de gevallen – misbruik van gemaakt, waardoor de staat zo'n 275 miljoen euro aan inkomsten misloopt.

Wijn zei vanmorgen dat veel ondernemers de bedrijfsbusjes ook gebruiken voor de vakantie. ,,Dan zie je op de snelweg van die busjes met ski's en strandstoelen erin. Dat is niet de bedoeling'', aldus de staatssecretaris.

Ook wil Wijn de energiebelasting met 300 miljoen euro verhogen, roomt hij WAO-premies bij werkgevers af voor 375 miljoen en verhoogt hij het belastingtarief in Box 2 (voor directeuren en aandeelhouders). Het kabinet schrapt tevens voor 100 miljoen euro aan bedrijfssubsidies.

Ondernemers die geen vennootschapsbelasting betalen maar inkomstenbelasting, kunnen een verhoging van hun zelfstandigenaftrek tegemoet zien. Die aftrek bedraagt nu 6.585 euro per jaar en zal stapsgewijs oplopen tot 9.235 euro in 2007. Volgend jaar bedraagt de aftrek 8.345 euro.

Het grootste deel (16,8 miljard euro) van de totale bezuinigingen, was vorig jaar al in het regeerakkoord voorzien. Over de invulling van de resterende 2,8 miljard werd deels vóór het reces, deels gisteren overeenstemming bereikt.

Het kabinet keurde gisteren ook de teksten van de miljoenennota goed en ging daarbij akkoord met ,,het cijferbeeld'' voor 2005. Deze en volgende week behandelt het kabinet de individuele begrotingen van de departementen.

Onduidelijk is nog hoe de bezuinigingen uitpakken voor de koopkracht voor de minima. Minister Zalm (Financiën) heeft zijn collega De Geus (Sociale Zaken) toegezegd een bezuiniging van 300 miljoen euro op de zogenoemde pc-privé regeling (200 miljoen) en op het dubbele spaarloon (70 miljoen) ten gunste te laten komen van de minima. Die zouden er anders, volgens ramingen van het Centraal Planbureau, 2 procent op achteruit gaan.

Door de toezegging van Zalm valt het begrotingstekort waarschijnlijk iets hoger uit dan was voorzien, 2,8 in plaats van 2,7 procent van het bruto binnenlands product. Nederland moet volgens Europese afspraken onder de 3 procent blijven.

belasting pagina 13