`Wij zijn groot. Dus kun je groot verliezen' (Gerectificeerd)

Greenpeace Nederland verloor in 2002 en 2003 tienduizenden donateurs. ,,Alsof alles om economie en veiligheid draait. Daar is het moeilijk tegen oproeien'.

Greenpeace voerde gisteren actie tegen het vissen op de boomkor in de Noordzee. De milieuorganisatie vindt dat het gebied De Doggersbank een zeereservaat moet worden waar vissen verboden is. Met rubberboten werd een lijn met kleine boeien gespannen, om zo een vissersboot het vissen te verhinderen. Een actie die spectaculaire beelden kan opleveren. Hier en daar verscheen een berichtje in de kranten. ,,We hebben elk kwartaal nog altijd zevenhonderd artikelen in de schrijvende pers. Dat is op zich geen slecht aantal', zegt algemeen directeur Liesbeth van Tongeren van Greenpeace Nederland. Maar ze moet ook erkennen dat de aandacht vroeger groter was.

Greenpeace Nederland verliest aanhang. Het aantal donateurs liep in 2003 van 707.000 met ruim 34.000 terug. In 2002 had Greenpeace ook al te maken met een teruggang, van ongeveer 25.000 mensen. Wereldwijd gaat het beter met Greenpeace: in 2003 groeide het aantal donateurs met 60.000 donateurs tot bijna 2,9 miljoen. De inkomsten in Nederland liepen terug van 19,4 miljoen euro in 2002 naar 18,4 miljoen euro in 2003. De economische recessie speelt Greenpeace parten, zegt Van Tongeren. Mensen hebben minder te besteden en trekken daardoor hun financiële steun in.

Wereldwijd is ook geen sprake van grote economische bloei, terwijl jullie over de hele wereld meer steun krijgen. Hoe kan dat?

,,De recessie is ook niet de enige oorzaak. Ook de individualisering speelt een rol. Mensen binden zich minder makkelijk aan één organisatie. Daarnaast zijn in Nederland de grote zichtbare milieuproblemen wel goed aangepakt. Je ziet achter een fabriek niet meer een beekje met tien centimeter stinkend schuim. In India, Zuidoost-Azië of Rusland, waar we wel groeien, is dat anders.'

Maar neemt ook niet de belangstelling voor milieuproblemen af?

,,Dat geloof ik niet. Iedereen wil aan zijn kinderen en aan zijn kindskinderen een schone planeet achterlaten. Iedereen wil dat de oerbossen blijven bestaan en dat er zeehonden zijn. Maar we hebben wel te maken met een rechtse regering die er in slaagt de economie en de veiligheid enorm te problematiseren. We zijn onze koppositie in Europa om milieuterrein aan het verspelen. Alsof alles om economie en veiligheid draait. Daar is het wel moeilijk tegen oproeien.'

Bijna alle milieuorganisaties krimpen, maar Greenpeace verloor in 2003 de meeste leden. Doen jullie toch niet iets fout?

,,Wij zijn groot, dan kun je ook groot verliezen. Procentueel valt het wel mee. We bestaan sinds 1978, sindsdien hebben we altijd pieken en dalen gehad. Bovendien zitten wij op moeilijke onderwerpen: de klimaatverandering, de broeikasgassen, de illegale houtkap. Op de Noordzee willen we reservaten instellen waar vissen groter en sterker kunnen worden. Vissers profiteren daar buiten die gebieden ook weer van. Dat is een ingewikkelder verhaal dan de stort van vaten met radioactief afval, die we heel succesvol met bootjes hebben verhinderd.'

Zijn jullie ook niet de redelijkheid zelve geworden? Jullie praten mee met de overheid en bedrijven. Rond de discussie over het Waddengas waren jullie nauwelijks te zien.

,,Tegen de gaswinning hebben we een unieke coalitie gevormd met andere milieuorganisaties. Bij andere organisaties zit ook veel expertise. En als je na twee dagen al voor elkaar krijgt dat Sony en Samsung twee gevaarlijke stoffen niet meer in het productieproces gebruiken, dan ga je niet verder met actievoeren. Het gaat om het resultaat, maar we sluiten geen halve compromissen.'

Rectificatie

Greenpeace

In het artikel `Wij zijn groot. Dus kun je groot verliezen' (19 augustus, pagina 3) staat dat Greenpeace in 2002, net als in 2003, donateurs heeft verloren. Volgens Greenpeace steeg het aantal donateurs in 2002 met 6.100.

    • Herman Staal