Storm in een kop Sterrenmix

Ieder bedrijf zijn boekhoudschandaal, dus ook Wessanen. Het voedingsbedrijf (kroketten en frikadellen van Beckers, thee en koekjes van Zonnatura) presenteerde gisteren eindelijk de jaarcijfers over 2003. Ter vergelijking: een reus als Philips – in omzet twaalf keer zo groot als Wessanen – kwam al op 10 februari met zijn jaarcijfers. Aardig detail: Wessanen-topman Ad Veenhof werkte hiervoor bij het elektronicaconcern.

In augustus vorig jaar maakte Wessanen voor het eerst gewag van geknoei met cijfers bij een Amerikaanse dochter. Veenhof schakelde een accountantskantoor en een advocatenfirma in om een diepgravend onderzoek te doen. Het resultaat van het speurwerk is verrassend. De definitieve omzet over 2003 is 19 miljoen euro hoger uitgekomen dan aanvankelijk verwacht. Het nettoresultaat is 1 miljoen euro minder negatief dan eerder was berekend.

De afwijkingen zijn in feite afwijkingen in de marge. De juiste jaaromzet van Wessanen is nu uitgekomen op ruim 2,4 miljard euro. De bijstelling van 19 miljoen euro betekent een wijziging van de omzet met 0,8 procent. Bij het nettoresultaat is de invloed groter. Het definitieve verliescijfer over 2003 bedraagt 33 miljoen euro. De wijziging van 1 miljoen euro betekent een opwaartse bijstelling met 2,9 procent. Het is een boekhoudschandaal dat geen boekhoudschandaal te noemen is.

Natuurlijk kan je van tevoren moeilijk de reikwijdte van onregelmatigheden inschatten, maar bij Wessanen blijkt er wel erg met een kanon op een mug te zijn geschoten. Het onderzoek van de accountants en advocaten heeft in ieder geval een factuur van 10 miljoen euro opgeleverd. Om er achter te komen dat de resultaten 1 miljoen hoger uitkomen, wordt het tienvoudige betaald.

Daar blijft het niet bij. Veenhof heeft naar aanleiding van het geknoei met cijfers een groot aantal managers de laan uitgestuurd. Bij de dochter in Amerika hebben zeker tien bestuurders het pand moeten verlaten. Daar zullen ongetwijfeld afvloeiingskosten mee zijn gemoeid die naar `goed Amerikaans gebruik' tezamen in de miljoenen lopen.

Wessanen heeft twee voormalige bestuursleden gevraagd een deel van hun vertrekpremie terug te storten wegens het geknoei. De Amerikaan Rick Thorne heeft 500.000 euro teruggegeven. Aan voormalig bestuursvoorzitter Mac Zondervan is ook gevraagd een deel van zijn vertrekpremie van 1,6 miljoen euro in te leveren. Vooralsnog weigert hij. Zelfs als Zondervan overstag gaat, zullen de baten en lasten van dit niet-boekhoudschandaal nog altijd uit balans zijn.

    • Mark Houben