Hooibroei door enig rekenwerk te voorkomen

Verzekeraar Interpolis stuurt deze zomermaanden 14 medewerkers de hooibergen in om met een lange thermometer vast te stellen of er gevaar bestaat voor het optreden van hooibroei (14 augustus).

In 1986 ben ik als onderzoeker van het Technologisch Laboratorium TNO in Rijswijk betrokken geweest bij een studie, samen met de TU Delft, naar hooibroei. Uit het onderzoek bleek dat met een warmtestroommeting aan enkele hooimonsters in combinatie met een thermische berekening eenvoudig kan worden bepaald wat de veilige opslagdimensies zijn van een hooiberg om hooibroei te voorkomen. Interpolis volgt hier het mogelijk veilige adagium `meten is weten', maar wellicht is de variant `bezint eer ge begint (te meten)' minder arbeidsintensief.

    • Drs. Evert Janssen