FRANKRIJK

Alberto Magnelli

De Italiaanse schilder Alberto Magnelli (1888-1971) onderging invloed van het kubisme van Picasso, maar ging circa 1915 op een heel eigen abstracte kunst over die hij liever peinture inventée (verzonnen schilderkunst) noemde. Met elementaire middelen en in felle gevoelige kleuren trachtte hij grondstructuren duidelijk te maken. In augustus 1955 exposeerde de Florentijnse schilder zijn doeken, collages en gouaches in het Château Grimaldi in Antibes. Negenenveertig jaar later is hij daar nu terug. Maar deze zomer gaat het uitsluitend om het jeugdwerk dat hij maakte tussen 1909 en 1918. De mooie expositie toont met honderd doeken, sculpturen en tekeningen hoe Magnelli via het kubisme , het Italiaanse futurisme en de metafysische schilderkunst van De Chirico tot zijn abstractie kwam.

Magnelli, entre cubisme et futurisme, t/m 10 oct in het Musée Picasso, Château Grimaldi, 06600 Antibes, 0033-492905425.

Champollion/Egyptologie

De Franse Egyptoloog Jean-François Champollion (1790-1832) ontcijferde in 1822 het hiërogliefenschrift. Twee steden eisen heel terecht zijn nagedachtenis op: Figeac in Lot waar de hiërogliefenvorser geboren werd en zijn jeugd doorbracht en Grenoble waar het grote genie tijdens zijn volwassen jaren in het huis van zijn broer Jacques-Joseph zijn enorme werk van de ontcijfering verrichtte. In Figeac wordt het Musée Champollion, (dat is gehuisvest in zijn geboortehuis) binnenkort uitgebreid met een Musée des Ecritures (handschriftenmuseum), het eerste in zijn soort ter wereld. Dit opent eind 2005. Vlak naast het museum ontwierp de Amerikaanse kunstenaar Joseph Kossuth een pleintje met een papyrustuintje en een vergrote kopie van de Steen van Rosette (de gegraveerde steen die Champollion ontcijferde) van zwart graniet. In Vif, vlak bij Grenoble, wordt het familiehuis van de twee broers vanaf 7 september voor het eerst voor publiek opengesteld. Niets veranderde er sinds het verblijf van de geleerde: noch de meubels, noch de snuisterijen, noch de omvangrijke archieven. In het Musée Dauphinois van Grenoble is van 4 sept t/m 5 jan een expositie over de buitengewone ontdekking die de geleerde George Legrain in 1904 in Karnak deed. Hij vond daar in een schuilplaats achthonderd beelden en tienduizend bronzen voorwerpen. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van deze ontdekking komt een selectie van achtentwintig sculpturen en documenten voor het eerst uit het museum van Kaïro over. Ook vindt er in Grenoble van 6 t/m 12 sept het IXe wereldcongres van Egyptologie plaats.

Musée Champollion, 4, rue des Frères-Champollion,46100 Figeac, dag 10-12 en 14u30-18u30, sluiting eind sept voor verbouwing, 0033-565503108; Maison Champollion, rue Prinipale, 38450 Vif ( 15 km ten zuiden van Grenoble), vanaf 4 sept, dag beh di 10-18u 0033-476851926 ; Musée Dauphinois, 30, rue Maurice-Gignoux, Grenoble,,expositie 4 sept t/m 5 jan, dag beh di 10-18u, 0033-476851901; congres, Alpex, Grenoble, 0033-476396600.

Muziek/Marais

De vaak gerestaureerde Cathedrale Ste-Croix-des Arméniens, midden in de Parijse wijk Le Marais, werd in 1624 gebouwd als kapel van een Kapucijnenklooster. Madame de Sévigné woonde hier geregeld de mis bij. Nu is het een Armeense kerk waar t/m eind aug een intiem kamermuziekfestival plaats vindt. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de muziek van de Napoleontische tijd. Ook zijn de recitals van de Franse pianist Pierre Etcheverry (21 aug en 28 aug) met Couperin, Mozart, Debussy en Schönberg op het programma veelbelovend.

Musiques du coeur au Marais, cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens, rue Charlot, Parijs, t/m 31 aug dag om 20u15, za en zo om 17u en 20u15, inl 0033-610162402.

En verder

L'intime, le collectionneur derrière la porte t/m 26 sept in La Maison rouge, Parijs, 0033-140010881; Jongkind t/m 5 sept in het Musée d'Orsay, Parijs, 0033-140494814.