Eurocommissaris krijgt subsidie

De Europese Commissie ziet geen probleem bij de benoeming van de Deense Mariann Fischer Boel tot eurocommissaris voor landbouw. De extreem-linkse Deense parlementariër Kjeld Albrechtsen vreesde belangenverstrengeling als Fischer Boel de portefeuille van landbouw zou krijgen, omdat ze een grote boerderij heeft, waarvoor ze jaarlijks 60.000 euro Europese subsidie ontvangt. Fischer-Boel, die in eigen land minister van Landbouw was, zegt dat de boerderij – die gezamenlijk eigendom is – door haar echtgenoot wordt geëxploiteerd en dat zij er geen inkomsten uit ontvangt. De EU verbiedt betaalde èn onbetaalde zakelijke activiteiten naast een commissariaat.