CBS: aantal werklozen daalt verder

De daling van de Nederlandse werkloosheid heeft zich de afgelopen maanden doorgezet. Voor de tweede maand op rij daalde de voor seizoenen gecorrigeerde werkloosheid.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendmaakte. Het gemiddeld aantal werklozen kwam in de maanden mei tot en met juli uit op 476.000. Dat is 9.000 minder dan de gemiddelde werkloosheid in de maanden april tot en met juni. Het CBS, dat iedere maand een driemaandsgemiddelde vaststelt, constateerde in juli ook al een daling van de gemiddelde werkloosheid, toen van 495.000 naar 485.000.

Opmerkelijk is dat de werkloosheid ook zonder correctie voor seizoensinvloeden is gedaald, zij het miniem. In de maanden mei, juni en juli is de werkloosheid volgens het CBS gemiddeld altijd wat hoger doordat schoolverlaters zich op de arbeidsmarkt melden en veel scholieren en studenten op zoek gaan naar vakantiewerk. Niettemin daalde het driemaandsgemiddelde in juli van 486.000 naar 485.000 werklozen.

Vergeleken met vorig jaar nam de werkloosheid de afgelopen maanden toe. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam 77.000 hoger uit op 476.000. Daarmee zet de trend van afnemende groei door. De jaar-op-jaargroei is de afgelopen maanden sterk afgevlakt. In maart was er nog een stijging met 128.000 werklozen, in april was de stijging 113.000, in mei 109.000 en in juni 90.000. Volgens het CBS is er ,,een einde gekomen aan een periode van sterke stijging van de werkloosheid''.

De teruglopende werkloosheid op maandbasis wijkt af van de prognoses die het Centraal Planbureau (CPB) hanteert. De prognoses, die een leidraad zijn voor het beleid van het kabinet, gaan er in de laatste ramingen van uit dat het aantal werklozen dit jaar oploopt tot 520.000. Volgend jaar zal volgens het CPB het aantal verder toenemen tot 565.000.

Uit de cijfers van het CBS bleek vanochtend ook dat de werkloosheid onder mannen sterker toegenomen is dan bij vrouwen, hoewel de werkloosheid onder vrouwen hoger blijft dan onder mannen. In mei tot en met juli was 7,2 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos tegen 5,8 procent van de mannen. Daarmee is 6,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.