Aantal werklozen daalt verder

De Nederlandse werkloosheid is de afgelopen maand verder gedaald. Het driemaandsgemiddelde kwam per eind juli uit op 476.000 werklozen, een afname met 9.000.

Pagina 13