986 km weg erbij

Nederland telt 133.383 kilometer aan wegen. Dat is 986 km meer dan in 2003. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. De gemeentelijke en waterschapswegen groeiden met 1.010 km, terwijl het aantal kilometers provinciale weg juist afnam met 57 km. Onder een weg verstaat het CBS een openbare verbinding toegankelijk voor autoverkeer. Voetpaden en fietspaden vallen daar niet onder.