Wetenschap en rol van nieuwe Eurocommissaris

In de boeiende bijdrage over Neelie Kroes in NRC Handelsblad van maandag 9 augustus kwam nogal pregnant naar voren hoe zij in haar dagelijkse leven over wetenschap dacht. Zo zou ze Hirsi Ali hebben geadviseerd het wetenschappelijk bureau (van de PvdA) te verlaten, en tegen haar te hebben gezegd: Om echt iets te bereiken, heb je niets aan de wetenschap. Ik vind het opmerkelijk dat een voormalige president van de Universiteit van Nyenrode een dergelijk standpunt huldigt.

Uit het artikel blijkt dat ze in haar leven ook een blinde vlek heeft gehad voor de betekenis van het feminisme voor vrouwen.

De vraag is nu of ze niet alleen een blinde vlek heeft gehad voor het feminisme, maar nu nog altijd behept is met een blinde vlek voor de betekenis van de wetenschap.

Als eurocommissaris lijkt dat geen aanbeveling voor haar functioneren. Vooral als het gaat om de rol van kennis in onze samenleving, zoals die bijvoorbeeld gestalte krijgt in de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven.