Weet Barroso's club wat jongeren bezighoudt?

De voorzitter van de Europese Commissie heeft zijn nieuwe kabinet geformeerd.

De meer dan 450 miljoen Europeanen worden de komende jaren geleid door een team van 25 voornamelijk blanke, mannelijke vijftigers en zestigers zoals blijkt uit de lijst die deze krant op 28 juli publiceerde. Terwijl het westen Irak een democratie oplegt, is in Brussel op volstrekt ondemocratische wijze de nieuwe leiding benoemd. Op 21 juli sprak Barosso het Europees Parlement toe. In die rede gaf hij aan dat de nieuwe Europese Commissie ,,een consensus moet vinden wat Europa moet doen''.

Die beslissing, de toekomstige taakstelling van Europa, wordt straks genomen door vertegenwoordigers van een oudere generatie. Als dertiger vraag ik me af of deze mensen enig idee hebben van wat de jonge generaties in Europa bezighoudt. Aan de 33-jarige Camiel Eurlings en andere jonge europarlementariërs de schone taak om de Brusselse kussens van binnenuit op te schudden.