Vastgoedman voor het UWV

Uitkeringsinstantie UWV heeft een directeur huisvesting benoemd: Wim van Helden (52), afkomstig van de NAVO. En daar deed hij op het eerste gezicht iets héél anders dan besluiten nemen over kantoorpanden. Bij het militair bondgenootschap was hij namelijk verantwoordelijk voor de oliepijpleidingen die de NAVO in Europa exploiteert. ,,Maar het ging in die functie niet alleen om het pijpleidingennetwerk'', legt Van Helden uit. ,,Ik nam ook investeringsbesluiten over oliedepots, scheeps- en spoorinstallaties.'' Van Helden, wiens functie nieuw is bij het UWV, zit zijn hele leven al in het vastgoed: hij werkte op het ministerie van Defensie, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor huisvestingszaken. En hij begon zijn carrière op een makelaarskantoor. Bij het UWV, dat door alle fusies ruim in zijn jasje zit, krijgt Van Helden de taak om het aantal kantoorpanden terug te brengen van circa honderddertig naar dertig. ,,Een ingrijpende operatie, maar dat maakt de baan zo interessant.''

Personalia@nrc.nl

    • Friederike de Raat