Raad van State laakt besluit prepensioen

De Raad van State heeft bezwaar tegen het plan van de regering om de regelingen voor vervroegd pensioen af te schaffen. Dit blijkt uit een vertrouwelijk advies van het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

De raad vindt met name de dubbele belastingheffing voor mensen met een VUT-uitkering te ingrijpend.

Dit hebben bronnen rond het kabinet en de sociale partners vanmorgen bevestigd. Ook zou het kabinet volgens de Raad van State een apart wetsvoorstel moeten maken om de levensloopregeling te introduceren in plaats van de regeling nu als compenserende maatregel op te nemen in het voorstel om VUT- en prepensioenregelingen af te schaffen.

Het advies ligt inmiddels bij het kabinet. De ministerraad praat er volgende week vrijdag over. De betrokken ministers, De Geus (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën), weigeren vooralsnog commentaar.

De raad wijst volgens een betrokkene ,,met name op belastingtechnische problemen'' met de afschaffing van de fiscale stimulans voor vervoegde pensionering. Vanaf 1 januari 2006 moet ook over de premie belasting worden betaald in plaats van alleen over de uitkering, zoals nu het geval is. In de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 blijft de aftrek van VUT-premies bij de werknemer nog voor de helft bestaan. De Raad van State vindt dat deze ingreep in de belastingen te ingrijpend is om het beoogde doel te bereiken. Het doel is mensen langer te laten doorwerken. Dat kan volgens de raad ook op andere manieren.

Minister De Geus (Sociale Zaken) zei vanmorgen dat de Raad van State al langer tegenstander is van een dubbele belastingheffing. Hij vindt een goed overgangsrecht voor bestaande gevallen echter belangrijker dan een ,,rechtzinnige belastingleer''. Bronnen rond het kabinet verwachten dan ook dat de regering het voorstel alsnog naar de Tweede Kamer zal sturen, zonder de inhoudelijke kritiek van de Raad van State te verwerken. Wel wordt het advies, zoals voorgeschreven, als bijlage toegevoegd aan het wetsvoorstel.

Een woordvoerder van de vakcentrale FNV noemt het advies ,,een enorme opsteker voor de vakbeweging''. De vakbeweging zegde het overleg met het kabinet dit voorjaar op vanwege de VUT- en prepensioenplannen. ,,Het kabinet kan zijn plannen niet doorzetten met zo'n advies. De kans is bovendien groot dat het dan de Eerste Kamer tegenover zich krijgt.'' CNV-voorzitter Terpstra noemt het uitgelekte advies ,,een geweldig pak slaag'' voor het kabinet. ,,Het is niet alleen een juridisch oordeel, maar ook een politiek statement van klasse.''

De werkgeversorganisatie VNO-NCW is minder blij met het advies. ,,Het doel om ouderen langer aan het werk te houden steunen wij nog steeds, kritiek daarop is een beetje academisch'', aldus directeur Van Kesteren. De kritiek op de dubbele belasting is voor VNO-NCW reden te pleiten voor een goede overgangsregeling voor mensen met opgebouwde VUT-rechten.