Europa moet rekenen op ander klimaat

Europa zal zich moeten voorbereiden op klimaatverandering. Dit stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een nieuw rapport Impacts of Europes changing climate, opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) bij het RIVM en het Duitse Milieuagentschap UBA.

Volgens het MNP is de temperatuur in Europa in de laatste honderd jaar met gemiddeld 0,95 graden Celsius gestegen, in Nederland zelfs nog iets meer. Het aantal catastrofes per jaar door weersomstandigheden verdubbelde het afgelopen decennium. Dergelijke veranderingen zijn in overeenstemming met wat wetenschappelijke klimaatmodellen voorspellen, stelt het MNP.

De klimaatverandering heeft veel gevolgen. Zo zijn de gletsjers in bijna heel Europa in de afgelopen eeuw meer dan vijftig procent in volume achteruit gegaan. De zeespiegel is in de afgelopen eeuw met 0,8 tot 3 millimeter per jaar gestegen. Verder is in de laatste twintig jaar de economische schade door extreem weer toegenomen.

Veel Europese plantensoorten gaan achteruit. Naast verlies aan leefgebied komt dit ook door klimaatverandering. In Nederland is het aantal soorten juist toegenomen door een uitbreiding van het aantal warmteminnende soorten. De overlevingskans van vogelsoorten die in Europa overwinteren, is ook verbeterd.

In het rapport worden ook enkele voorspellingen gedaan, gebaseerd op recente computermodellen. Extreem koude winters zullen tegen het einde van deze eeuw bijna geheel uitblijven, terwijl extreem warme zomers en zware regen- en hagelbuien juist vaker zullen voorkomen. Extreem warme zomers brengen een zeker gezondheidsrisico met zich mee, bleek vorig jaar. Toen vielen er in Europa meer dan 20.000 extra doden. Verder zal naar verwachting driekwart van de gletsjers in de Alpen in 2050 geheel verdwenen zijn. De stijging van de zeespiegel zal mogelijk versneld worden.

De landbouw in Europa kan profiteren van een beperkte temperatuurstijging door een uitbreiding naar het noorden en hogere opbrengsten in Midden-Europa. Tegelijk wordt in Zuid-Europa de landbouwoogst onzeker door watertekorten.