Eisen aan advocaten bij Hoge Raad

Cassatieprocedures in civiele zaken bij de Hoge Raad mogen in de toekomst alleen nog maar worden gevoerd door gekwalificeerde advocaten.

Hiervoor moet een speciale balie worden geopend waarin advocaten staan ingeschreven die op grond van expertise en ervaring cassatieprocedures mogen doen.

Dat schrijft de Commissie casssatie-advocatuur onder leiding van mr. P. Neleman in een advies dat gisteren aan minister Donner (Justitie) is aangeboden. De commissie heeft onderzocht of het huidige stelsel, waarin een advocaat ingeschreven moet zijn in het arrondissement Den Haag om cassatieprocedures te voeren, nog voldoet.

De cassatieprocedure is de laatste en hoogste beroepsmogelijkheid in het Nederlandse rechtssysteem. Aanleiding voor het onderzoek is onder andere de bezorgdheid die de Hoge Raad heeft over het behoud van de kwaliteit van de juridische bijstand in civiele cassatiezaken. Bovendien bestaat er volgens de commissie bezwaar tegen de regel dat advocaten van buiten het Haagse arrondissement geen civiele cassatieprocedures mogen voeren. Zij mogen wel een bevoegde advocaat als intermediair gebruiken.

Volgens de commissie is deze beperking niet langer houdbaar en moet specifieke kennis en ervaring de doorslag geven. Deze gekwalificeerde advocaten kunnen zich dan inschrijven in een nieuw op te richten cassatiebalie. Toelating tot deze balie kan door een kwaliteitstoets.

De Hoge Raad oordeelt in een cassatieprocedure, in bijna alle gevallen schriftelijk, niet meer over de inhoudelijke kant van een zaak, maar over de rechtsvraag. Daarbij luistert het volgens de commissie zeer nauw hoe advocaten een cassatieverzoek opstellen en dat ze zeer goed moeten weten welke elementen de Hoge Raad wel en niet beoordeelt.

Uit onderzoek tussen november 2003 en februari 2004 blijkt dat van de 123 cassatieberoepen in 37 zaken (30 procent) de procedure tekortschoot. Een kwart van de 65 advocaten die deze zaken voerden, dienden in een of meer zaken cassatiemiddelen van onvoldoende kwaliteit in. Donner zal de bevindingen met de Orde van Advocaten bespreken.