Dialoog over vrede tussen Georgië en Zuid-Ossetië

Leiders van Georgië en de separatistische regio Zuid-Ossetië zijn gisteren overeengekomen hun dialoog voort te zetten, hoewel een eind vorige week overeengekomen staakt-het-vuren al na enkele uren werd geschonden.

Ook vannacht is in de regio weer gevochten. Georgië meldde dat drie soldaten zijn gesneuveld en vijf anderen zijn gewond.

Gisteren sprak de Georgische premier, Zoerab Zjvania, in Tbilisi met vertegenwoordigers van Georgië, Zuid-Ossetië, Rusland en Noord-Ossetië, de vier partijen die in 1992 een wapenstilstand overeenkwamen. Men werd het eens over de wijze waarop een bestand moet worden afgedwongen. Georgië zal bovendien een aantal militairen en politieagenten uit Zuid-Ossetië terugtrekken. Volgens afspraken uit 1992 mogen de Russen, Zuid-Osseten en Georgië elk vijfhonderd agenten en soldaten in de regio hebben, maar Georgië heeft er op dit moment meer.

Niettemin was Zjvania voorzichtig na de besprekingen. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen dat de dreiging van een oorlog voorbij is.'' Georgië vindt dat alleen een direct gesprek tussen president Michail Saakasjvili en de Zuid-Osseetse president Edvard Kokoity tot vrede kan leiden. Daarnaast echter geven de Georgiërs een niet nader omschreven ,,derde macht'' een groot deel van de schuld aan het geweld. Volgens waarnemers doelen ze daarbij op de Russische maffia, die in Zuid-Ossetië de smokkel van en naar Georgië beheerst en bang is die bron van inkomsten te verliezen als het gezag van Tbilisi in de regio wordt hersteld. Daarom zouden zij met behulp van huurlingen gewelddadige incidenten uitlokken, buiten het gezag van de Zuid-Osseetse leiders om.

President Saakasjvili liet in een verklaring weten bereid te zijn tot contacten op hoog niveau met Kokoity. Hij herhaalde ook bereid te zijn om de autonomie van Zuid-Ossetië binnen Georgië te garanderen.

Ondanks die kennelijke concessies liet Saakasjvili gisteren bij alle buitenlandse ambassades in Tbilisi een boodschap afgeven waarin stond dat alle opties voor een vreedzame regeling zijn uitgeput en waarin hij aandrong op een ,,actieve rol van de internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)''.