Aan laatdunkenheid is wel gevaar verbonden

In haar column `Angst en vertrouwen' in NRC Handelsblad van 3 augustus doet Elsbeth Etty wat smalend over de historische kennis van George Bush. Die kennis zal ongetwijfeld te wensen over laten, maar aan zulke laatdunkendheid is wel een gevaar verbonden: je kunt jezelf, zeker in hetzelfde stuk, geen historische fouten veroorloven.

Bush' mededeling the nation is in danger doet de columniste denken aan `de beroemde proclamatie `Het vaderland in gevaar' (La Patrie en Danger) die de Wetgevende Vergadering van de Franse Republiek op 11 juli 1792 afkondigde.' Frankrijk was toen echter geen republiek maar een monarchie. Een republiek was het pas vanaf 22 september 1792. Dit verschil tussen juli en september is geen kleinigheid. In augustus begon de zogeheten tweede revolutie, die uitliep op de Jacobijnse dictatuur. De moord op Lodewijk XVI vond plaats op 21 januari 1793.