Witte werkster wordt weer afgeschaft

De regeling voor de zogenoemde witte werkster wordt afgeschaft. Dat heeft een woordvoerder van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) desgevraagd bevestigd. Volgens de minister werkt de regeling, die in 1997 werd geïntroduceerd, niet.

De witte werkster, officieel de regeling Schoonmaakdiensten voor Particulieren, moest het antwoord zijn op het grote aantal zwart betaalde schoonmaakhulpen. Het tweede paarse kabinet wilde meer mensen aan een baan helpen en het voor particulieren aantrekkelijk houden om werksters in te huren. Daarom werd een subsidie verstrekt, zodat witte werksters net zoveel zouden kosten als zwarte werksters: maximaal 11 euro per uur.

De regeling heeft nooit echt gewerkt, erkent Sociale Zaken. Uit een evaluatie vier jaar geleden bleek dat in plaats van de verwachte 5.000 witte werksters er slechts 1.100 waren aangemeld bij de ongeveer vijftig deelnemende bedrijven. Die hadden ook nog eens grote moeite om ,,de exploitatie rendabel te krijgen'', aldus een woordvoerder van De Geus.

In overleg met de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten wordt nu bekeken hoe de regeling het best kan worden afgeschaft en of een overgangsregeling noodzakelijk is. Voorzitter Van Weerdenburg van de brancheorganisatie is ,,niet blij'' dat de regeling wordt afgeschaft. Hij gaat ervan uit dat de regeling ,,tot eind volgend jaar'' gehandhaafd blijft.

De meeste bedrijven die witte werksters exploiteren hebben ook ander werk in de schoonmaakbranche en zullen de witte werksters waarschijnlijk een reguliere baan aanbieden, verwacht Van Weerdenburg. De bedrijven die puur de gesubsidieerde witte werksters aanbieden moeten zich op hun toekomst bezinnen.

Volgens de brancheorganisatie waren de criteria waaraan werksters moesten voldoen streng, hetgeen mede de oorzaak is van het mislukken van de regeling. [Vervolg WERKSTER: pagina 15]

WERKSTER

Wel succes in België

[Vervolg van pagina 1] Bedrijven die witte werksters wilden exploiteren moesten daarvoor veel administratieve handelingen verrichten, hetgeen een extra barrière vormde, meent de organisatie. Een woordvoerder van De Geus zegt dat de nieuwe Wet Werk en Bijstand langdurig werklozen helpt een baan te vinden.

Het idee van de witte werkster is destijds afgekeken van België. Daar is gekozen voor een andere uitvoering van de regeling. In België worden de werksters via zogenoemde dienstencheques betaald. Begin dit jaar is dat systeem verfijnd. Wie zijn huis wil laten schoonmaken, klusjes zoals boodschappen wil laten doen of strijkwerk heeft, kan een bedrijf of organisatie inschakelen. De werknemer krijgt één cheque per gewerkt uur die hij inruilt voor geld. De Vlaamse regering experimenteert nu ook met kinderopvang.

De achterliggende redenen voor België om de dienstencheque in te voeren, zijn dezelfde als voor de Nederlandse witte werkster destijds: het verminderen van zwart werk en het bieden van een kans op reïntegratie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De dienstencheque is een succes in België. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er ruim 2,5 miljoen verstrekt. Daarmee denkt het Belgische ministerie van Sociale Zaken zijn doelstellingen te halen van het creëren van 25.000 arbeidsplaatsen van 24 uur in 2007. In België doen 652 bedrijven en organisaties mee, ruim dertien keer zoveel als in Nederland.

Als belangrijkste reden voor het succes wordt alom de lage prijs voor de dienstencheque aangevoerd. Deze kost 6,20 euro en na aftrek van een belastingvoordeel 4,34 euro. In Brussel kost een zwarte werkster 11 à 12 euro.