Stichting voor vluchtelingen zelf niet arm

VluchtelingenWerk Nederland werd in oktober 1979 opgericht. De organisatie telt 29 regionale afdelingen, die vertegenwoordigers hebben in vrijwel alle gemeenten. Daarnaast is VluchtelingenWerk actief in de asielzoekerscentra. Circa 9.000 vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen in de asielprocedure en bij de inburgering als ze een verblijfsstatus hebben gekregen. Daarnaast zijn er 500 betaalde krachten verspreid over het land en werken er nog eens 140 medewerkers op het hoofdkantoor van VluchtenlingenWerk in Amsterdam.

De begroting van de organisatie voor 2003 bedroeg 45 miljoen euro. De lokale afdelingen, verenigd in Stichting VluchtelingenWerk, besteedden vorig jaar 22 miljoen euro. Dat geld komt grotendeels van gemeenten en een enkele projectsubsidie van de Europese Unie. De overige 23 miljoen euro ging naar VluchtelingenWerk Nederland, de landelijke organisatie. Dertien miljoen euro daarvan kwam van de Nationale Postcodeloterij, 7 miljoen euro van het ministerie van Justitie en 3 miljoen euro uit fondsenwerving. Er zijn 55.000 donateurs.